Richard WraaeChief Executive Officer+45 21 65 94 44rw@step.dk

Det digitale bureau er blevet det ordinære – det, som alle kan i dag. Fremtiden er datadrevne bureauer.

Derfor er datadrevne virksomheder de mest succesfulde

”Det digitale bureau” var engang dét, vi alle sammen skulle være. Det er det sådan set stadigvæk, men fra at det engang var en decideret konkurrencefordel, er det i dag blot en forudsætning, en forventelig standard – en ordinær vedligeholdelsesfaktor om man vil. Og selvom produkterne i de digitale bureauer får diverse smarte navne, så er det hele i bund og grund primært bare anvendelse af de store tech-platforme som Facebook, Google, Linkedin, Amazon anvendt på forskellig måde, der sættes i spil. Alt sammen noget, du skal forvente, at dit bureau kan hjælpe dig med. Men du skal også forvente mere end det.

Fremtiden er datadrevne bureauer

De virksomheder, der fremover vinder, er dem, der får deres data sat bedst i spil. Det er derfor, vi siger, du godt kan tillade dig at forvente mere af dit bureau. De skal formå at mestre den disciplin. Den optimale anvendelse af data sker, når dine egne data bliver sat i spil og kombineret med eksterne datakilder. Det er ofte i denne synergi, miraklerne opstår.

Og med mirakler mener vi ting som bedre rentabilitet, bedre kundeforståelse, stærkere indsigter, og nå ja; forstærket evne til at handle rigtigt – hurtigt.

 Hvordan sker det i praksis? 

1. Data-setup

Helt basalt skal man til en start kunne gøre tre ting: 
A) Indsamle data – specielt hvilke kanaler 
B) Behandle data – Kvalitetssikre og binde data sammen 
C) Aktivere data – Hvordan får vi aktiveret data, så det gavner forretningen – fx annoncering 

2. Data-aktivering

Når det basale er på plads, vil man typisk kigge på mønstre i dataen. Store datamængder vil tage årtier for et menneske at gennemgå, så derfor aktiverer man ML/AI ovenpå sine data.

Hovedmålet er at finde udfordringer eller fordele ved at lade BI-specialister gennemgå data og finde mønstre, der typisk peger på områder, hvor der er noget at flytte.

3. Data-berigelse

Næste step er at se ind i fremtiden; altså lade data komme med et bud på, hvordan forskellige scenarier vil udfolde sig. Prediction sker via store mængder data og AI, der så ud fra historiske data kan regne ud, hvordan fremtidige data/ scenarier vil se ud med en vis sandsynlighed – før det rent faktisk sker.

Den helt store gamechanger skal findes i anvendelsen af AI på sine data – det er her, du virkelig kommer til at kunne skalere din forretning.

Data er guds gave til den gode beslutning

Dataanvendelse er altså et afgørende element i at få skabt en konkurrencefordel. De rette data gør det muligt at tage både bedre og hurtigere beslutninger på samme tid – og når du skal skabe en konkurrencefordel og virkelig gøre en forskel, så er det altafgørende at kunne træffe den rigtige beslutning med den helt rigtige timing.
Beslutninger, der er underbygget med data og indsigter, giver langt bedre resultater end beslutninger, der bunder i ”jeg føler for” og ”jeg synes”. I hvert fald når det kommer til forretningsdrift. For ”jeg føler for” bliver ofte meget ukonkret og er derfor sværere at eksekvere hurtigt på. Og apropos eksekvere; så er de databaserede indsigter også et gyldent grundlag for meningsfuld kreativitet. Kreativitet, der rent faktisk rører noget i dem, det skal – og her taler vi ikke om alle os meningsdannere i reklamebranchen, men om de mennesker, der nu engang skal købe dit produkt.

Hvad siger dataen om dataen?

Den skeptiske læser sidder nok nu og tænker: ”Hvad med noget data, der bakker al den snak om data op?” Så nu bliver det meta:
Ifølge den seneste rapport fra McKinsey ”The State of AI in 2020”, er det tydeligt, at AI er fremtidens vej til vækst. Rapporten viser, at de førende virksomheder er tre gange mere tilbøjelige til at investere i AI end deres konkurrenter – og de klarer sig betydeligt bedre. Faktisk skyldes hele 20 % af deres overskud brugen af AI.

Kilde: Statistica januar 2021
Markedet for data går én vej – og det fortsætter de næste mange år.

Data er kreativitetens benzin

Hvis du vil overtage verdensherredømmet, skal du ikke se på data og kreativitet som uafhængige. Se i stedet på dem som to komplementære kræfter. Kombinationen af fakta og følelser. Intuition og planlægning. Fokus og hokuspokus. Det virker. Successen skal findes i kombinationen af det, der kan automatiseres og det, der aldrig kan automatiseres. Det, der kun kan skabes af teknologi og det, der kun kan opstå i en menneskehjerne.

Så lad os se på, hvorfor kombinationen kan være så succesfuld: Forestil dig, at du har data, der viser dig, at du har et problem med konvertering i din webshop. Data kan pege på, hvor problemet er, men det kan ofte ikke fortælle dig, hvordan du skal løse det.

Det er her, kreativiteten kommer ind i billedet. Det kan fx være, at du ændrer ordlyden i dit købsflow til at være mere finurligt og personligt eller mere nudgende – eller prøver flere vinkler af, som du så kører nogle splittests på. Eller det kan være, at den visuelle opsætning kan gøres mere simpel, så købsflowet bliver mere overskueligt. Kombinationen af kreative hjerner, købmandskab og data flytter ofte forretningen langt mere end forventet.

Og det magiske er, at der i den kreative proces ofte også opstår både konkrete løsninger og andre idéer, der ikke nødvendigvis er løsningen på dit nu-og-her-problem, men kan være starten på noget større, som kan danne grobund for nye initiativer i din forretning. Og så kan data så igen fortælle dig, om de løsninger, der opstod af kreativitet, virker. Og om de kan automatiseres. Hvis de kan det, kan de efterfølgende skaleres. Netop det, at du kan skalere lynhurtigt, er en af grundene til, at data er så vigtigt. Det er nemlig, når du skalerer det, der fungerer, at du begynder at se en markant stigning på bundlinjen. Sådan udnytter du data som katalysator for vækst og kreativitet – samtidig med, at du på sigt skal bruge færre ressourcer.

Skab konkurrencefordelen, før den bliver mainstream

Du kan godt benægte data. Men data er ikke en trend. Det er fremtiden, for data siger, at data skaber værdi. Formår du at integrere et datadrevet mindset hele vejen gennem processen fra analysearbejdet til den kreative eksekvering, så vil du altså få en langt mere konkurrencedygtig forretning end dine konkurrenter på så mange parametre.

Men husk, at om få år vil også dette være mainstream. Så det er bare om at komme i gang, hvis du vil nå at skabe konkurrencefordelen og ”upper hand” i forhold til dine konkurrenter, før dataanvendelse også blot bliver en helt forventelig forudsætning for måden, man driver forretning på. Det kommer flere og flere til at opdage. Også dig. Spørgsmålet er bare, om du vil være med fra start?

Del
Fb Li
Richard WraaeChief Executive Officer+4521 65 94 44rw@step.dk

Skal vi snakke om fremtiden?

Så ring til Richard. Han elsker fremtiden. Han arbejder med data i alt, hvad han gør – og er en bærende kraft bag den datamotor, vi i dag arbejder med, som giver os adgang til data fra op mod 80 % af den danske befolkning hver måned. Får du fat i en rigtig jyde, der siger ”dav”, når han tager telefonen, så har du ringet helt rigtigt.

mail

Vil du være up-to-data?

Sign up til vores nyhedsbrev her, og hold dig opdateret på de nyeste muligheder i forhold til at gøre din forretning og kommunikation mere datadrevet (læs: succesfuld):

❤️ VIDEN OG INDSIGTER
Du elsker det. Vi elsker det. Vi sender det.

🖕 SPAM
Du hader det. Vi hader det. Vi ville aldrig sende det.