Whistleblowerordning 

Hos STEP A/S, herunder The Unicorn og STEP Network, skal alle føle sig trygge og have mulighed for at indberette eventuelle bekymringer. 

Vi opfordrer derfor alle med tilknytning til STEP A/S til at informere os gennem vores whistleblowerordning om ulovlig eller uetisk adfærd.  

STEP A/S er ejet af JFM og koncernens fælles whistleblowerordning kan tilgås her:

Der kan ikke foretages online-indberetninger på andre måder, som f.eks. via e-mail, da indberetningerne kan indeholde personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret. 

Alternativt til ovenstående kan indberetninger indgives på tlf. +45 2020 1968 til advokat Martin Holm Land, IDEAL advokatfirma. Læs koncernens whistleblower politik her.

English

Whistleblower Mechanism

At STEP A/S, including The Unicorn and STEP Network, everyone should feel safe and have the opportunity to report any concerns. 

We therefore encourage everyone affiliated to STEP to inform us through our whistleblower mechanism of any illegal or unethical behavior.  

STEP A/S is owned by JFM and the group’s joint whistleblower mechanism can be accessed here:

There are no other ways to make online reports, for example by e-mail, as the reports may contain personal information that must not be forwarded in an unencrypted format. 

As an alternative to the above, reports can be made by phone at +45 2020 1968 to attorney Martin Holm Land, IDEAL Law Firm. Read our group’s Whistleblower Policy here.